Skip to main content

Samen met u richten we ons op het vergroten van de leefbaarheid in uw directe omgeving. Doet u mee?

ContourdeTwern en Global Goals (SDG's)

De afgelopen jaren zijn er een hoop termen bij gekomen in het bedrijfsleven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen, betekenisvol ondernemen, sociaal ondernemen – you name it. Vrij vertaald betekenen al deze termen dat een bedrijf zich inzet voor maatschappij en/of milieu. Iets dat steeds meer organisaties belangrijk vinden.
Niet alleen bedrijven zien in dat we naar een meer duurzame samenleving moeten. In 2015 hebben de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDGs, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen) vastgesteld voor het jaar 2030. Deze 17 duurzame doelen bieden een mondiaal kompas voor overheden, bedrijven, organisaties en individuen bij het navigeren door hedendaagse uitdagingen zoals vrede en veiligheid, ongelijkheid en de klimaat crisis. ContourdeTwern is zelf actief met de werelddoelen bezig en draagt deze zoveel mogelijk uit.
De bedrijven die "Partner van maatschappelijk betrokken ondernemen van ContourdeTwern" zijn vertegenwoordigd in de zogenaamde Raad van Advies, worden aangejaagd hiermee aan de slag te gaan. Velen doen dit al! De reactie hierop is bijna altijd positief en tevens dat de tijdsinvestering enorm meevalt en veel inzicht in eigen bedrijf oplevert. Onderstaand enkele prachtige voorbeelden van bedrijven uit ons netwerk die hiermee aan de slag zijn gegaan:

Coffee3

Coffee3

Marc Bozon vertelt over zijn bedrijf in Udenhout dat 20 mensen in dienst heeft en zich richt op koffie, koffiemachines en onderhoud. Ze maken zelf geen koffie, maar zijn partner van een aantal merken. Coffee3 heeft een nulmeting gedaan en bekeken waar de mogelijkheden liggen om op te focussen.

Opvallend is dat je de laatste jaren een verandering ziet dat bedrijven steeds meer maatschappelijke entiteiten zijn met een verantwoordelijkheid richting de samenleving. Sociale impact is belangrijk.

Marc bekeek voor vier doelen hoe hij hier privé mee bezig is en als bedrijf. Hij heeft zich al bedrijf maar ook als privé-persoon gecommitteerd aan goede doelen en zet zich vrijwillig in om mensen met problemen te helpen. Hij refereert daarbij o.a. aan de Kerstpakkettenactie voor de Quiet community. Ook hij werkt samen met JINC.

Het geeft hem energie iets goeds te doen voor en ander.

MannaertsAppels Advocaten

Leenbakker logo

MannaertsAppels advocaat Peter van Dijk vertelt wat zij doen op gebied van SDG’s. Na een eerste nulmeting bleek er nog een wereld te winnen voor MannaertsAppels. Op dit moment is de organisatie bezig met een strategische herorganisatie. Ook gaan ze aan de slag om hierbij de doelen op duurzaamheid concreter te maken.

Momenteel ondersteunen ze veel goede doelen (via Rotary en La- dy’s Circle) en organiseren ze sportevents met sponsoring. Tijdens lunches is er altijd rauwkost en een fruitmand.

Er zijn deelauto’s voor zakelijke kilometers en een Swap-fiets.
De keuze om dichter bij het station te zitten is een duurzame. Ze werken samen met tal van stichtingen zoals Jeugdfonds Sport en Cultuur (actie Jump for Joy) en JINC, gericht is op het faciliteren van opleidingen zodat jongeren zich een plek kunnen verwerven in de maatschappij.

Er is ook een aantal stichtingen dat gratis juridisch advies krijgt zoals Sterk Huis en Stichting Tess. Voor MannaertsAppels is het voor de hand liggend targets te kiezen op doel 16 omdat dit past bij hun kernwaarde.

Op klimaat hebben ze o.a. LED-verlichting, zonnepanelen, optimale klimaatinstallatie. De verwarming staat lager en korter aan.

Meer lezen?

Hoe klein het ook is wat je doet, het is waardevol. Wij kunnen als netwerk een rol spelen door goede voorbeelden te geven. Binnen ContourdeTwern hebben we een Global Goals-scan laten maken en hieruit bleek dat we het best goed deden op veel punten. Maar op andere punten viel nog winst te behalen. De vraag is: Hoe kunnen we dat samen doen?

Aandacht voor onze partners

Onze partners bestaan uit een diverse groep enthousiaste bedrijven die Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Tilburg een warm hart toedragen.