Skip to main content

Samen met u richten we ons op het vergroten van de leefbaarheid in uw directe omgeving. Doet u mee?

ContourdeTwern

We werken aan vitale wijken en dorpen, dichtbij burgers.

Om deze ambitie waar te maken, staan we midden in de samenleving en zijn we decentraal georganiseerd.

Contour de twern logo      nooit alleen

Samen met u richten we ons op het vergroten van de leefbaarheid in uw directe omgeving. Doet u mee?
Website: ContourdeTwern

ContourdeTwern en de Global Goals

Sustainable Development Goals (SDGs)

In 2015 hebben de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDGs, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen) vastgesteld voor het jaar 2030. Deze 17 duurzame doelen bieden een mondiaal kompas voor overheden, bedrijven, organisaties en individuen bij het navigeren door hedendaagse uitdagingen zoals vrede en veiligheid, ongelijkheid en de klimaat crisis. ContourdeTwern is zelf actief met de werelddoelen bezig en draagt deze zoveel mogelijk uit.

Ruim 600 medewerkers en meer dan 4000 ondersteunde vrijwilligers in:

 • Tilburg
 • Dordrecht
 • Dongen
 • Waalwijk
 • Loon op Zand
 • Boxtel
 • Oisterwijk
 • Heusden
 • Goirle en Riel
 • Alphen en Chaam
 • Hilvarenbeek
 • Gilze en Rijen
 • Baarle-Nassau/Hertog
 • Halderbergen
 • Drunen

Partner van ContourdeTwern:

GOUDEN, ZILVEREN OF BRONZEN PARTNER VAN BETROKKEN ONDERNEMERS CONTOURDETWERN

Alle bedrijven hebben zitting in de Raad van Advies van ContourdeTwern: “De Raad van Advies denkt mee over en draagt bij aan, specifieke MBO- (en vrijwilligers) activiteiten door te klankboorden met andere MBO-bedrijven en de medewerker/intermediair MBO van ContourDeTwern. Hierdoor heeft u toegang tot het MBO-netwerk”. Hierbij staat MBO voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Vrijwilligersondersteuning Informele zorg

INFORMELE ZORG EN VRIJWILLIGE INZET THUIS

Onder vrijwillersondersteuning verstaan wij o.a.: 
Bemiddeling, advies, ondersteuning, deskundigheidsbevordering, Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en maatschappelijke stages, mantelzorg ondersteuning, samenspraak en thuisadministratie.

Meer informatie of aanmelden?

CONTOURDETWERN HOUDT KANTOOR IN TILBURG MAAR IS DAARNAAST OOK AANWEZIG OP TAL VAN ANDERE LOCATIES

Aandacht voor onze partners

Onze partners bestaan uit een diverse groep enthousiaste bedrijven die Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Tilburg een warm hart toedragen.