Samen met u richten we ons op het vergroten van de leefbaarheid in uw directe omgeving. Doet u mee?

Factsheet MBO 2019

ContourdeTwern is in de gemeente Tilburg de aanjager van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). In dit factsheet vindt u een overzicht van activiteiten die op dit gebied plaatsvonden in 2019.

NLdoet (in bedrijf) 15 en 16 maart 2019

Tijdens deze jaarlijkse vrijwilligersdagen realiseerden zo’n 600 vrijwilligers bijna 70 maatschappelijke projecten.

Beursvloer Tilburg

In 2019 organiseerden we met succes twee MVO koffiebreaks. We deelden onze kennis met 45 bedrijven die nog niet bekend waren met Beursvloer Tilburg. Op deze manier konden deze bedrijven bekend raken met Beursvloer en hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. Daarnaast was er aandacht voor het 'fairduurzaamheids-project’ van Switch (onderdeel van ContourdeTwern) in samenwerking met Avans Hogeschool.

Met bijna 200 deelnemende maatschappelijke organisaties en bedrijven en 583 matches was ook de veertiende editie van Beursvloer Tilburg een groot succes en toonaangevend in de Benelux. In de Benelux vinden in meer dan 180 steden Beursvloeren plaats en Tilburg is er trots op de grootste Beursvloer te zijn. Door de MVO koffiebreaks was er een grote instroom van nieuwe bedrijven (MKB).

Opvallend was dat er, ondanks de hectiek en drukte tijdens de Beursvloer, vele goede samenwerkingen tot stand zijn gekomen. In de periode na de Beursvloer tot op heden zijn alle maatschappelijke organisaties gestimuleerd om de gemaakte afspraken na te komen. Dit leverde vele positieve geluiden op vanuit de deelnemende bedrijven.

Divers

In het kader van de aanjagersrol in maatschappelijk betrokken ondernemen, zijn er in 2019 veel bedrijfsbezoeken geweest. Opvallend was wederom dat de ingang van de gesprekken vaak MVO-breed lag, terwijl Maatschappelijk Betrokken Ondernemen slechts op een deel van MVO betrekking heeft (de P van People).

Er werden presentaties verzorgd, diverse (netwerk) bijeenkomsten georganiseerd voor bedrijven en het vrijwilligerswerk van medewerkers werd onder de aandacht gebracht. Zoals bijvoorbeeld bij FujiFilm. Jaarlijks zetten honderden medewerkers zich via FujiFilm in voor vrijwilligerswerk. ContourdeTwern verzorgde in alle gevallen de organisatie.

Gerealiseerd dienstenpakket

In 2019 realiseerden we weer het volledige dienstenpakket. De Raad van Advies van betrokken bedrijven van ContourdeTwern organiseerde drie interessante bijeenkomsten bij Club Pellikaan, Bonheur Horeca Groep en Daamen de Kort van Tuyl Notarissen. De belangstelling voor de bijeenkomsten van de Raad van Advies was groot. Jullie beoordeelden deze met gemiddeld een 8,6. Diverse thema’s kwamen aan bod. Bedrijven brachten ook zelf onderwerpen in.

Ook waren er de uitreiking van het certificaat ‘Maatschappelijk Betrokken Ondernemer 2019’, drie uitgaven van de MBO-nieuwsbrief, VIP-kaarten voor een skybox bij Willem II en een inzage in de opbrengst van uw MBOinvestering middels de wellventure monitor. Daarnaast mocht u een introducé meenemen naar de Raad van Advies en uw partnerschap presenteren in uw eigen communicatie-uitingen.

Uw naam en logo hebben wij zoveel mogelijk opgenomen in onze MBOuitingen: de verschillende websites, op de Facebook-pagina en in het Steunpuntnieuws, dat maandelijks naar circa 800 organisaties in Tilburg en omgeving wordt gestuurd. Maar ook in de MBO-brochure, tijdens presentaties aan bedrijven en in de jaarlijkse Beursvloerkrant voor alle deelnemende organisaties en bedrijven.

Individueel maakten vele bedrijven gebruik van adviesuren uit hun partnercontract met ContourdeTwern. Deze uren werden voor allerlei zaken ingezet. Op deze manier zijn er, in samenwerking met de bedrijven, individueel, mooie maatschappelijke projecten gerealiseerd.

Interpolis medewerkers kregen de gelegenheid om zich via ContourdeTwern in te schrijven voor (werknemers-) vrijwilligerswerk. Ter promotie hiervan stonden wij op hun interne vrijwilligersmarkt. Ook Aces Direct was actief op dit gebied door een project bij een zorgboerderij.

In 2019 is er verder vorm gegeven aan (MBO) Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en Inkoopbeleid ContourdeTwern, wat als volgt is omschreven in de partnerformule:

‘Onze ambitie als ContourdeTwern gaat verder dan de directe opdracht van gemeentes en of bedrijven. We willen een bijdrage leveren aan een inclusieve, duurzame samenleving. We zoeken hierbij naar langdurige verbondenheid met bedrijven en maatschappelijke organisaties die dezelfde doelen nastreven. Ook in de eigen bedrijfsprocessen willen we dit streven zichtbaar maken’.

Concreet betekent dit dat:

• We onze “Gouden, Zilveren of Bronzen” partners uit dit netwerk (ook wel Raad van Advies genoemd) zo mogelijk in de gelegenheid stellen een offerte uit te brengen bij aanbestedingen. Dit betekent uiteraard niet dat het altijd aan hen gegund wordt. Andere afwegingen zoals prijs, kwaliteit en/of service spelen een rol in de uiteindelijke keuze voor een leverancier.

• Als een (inkoop) leverancier van ContourdeTwern nog geen "Gouden, Zilveren of Bronzen” partner van het netwerk Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is, wordt hij in principe benaderd hiervoor en spreken we de verwachting uit dat hij meedoet.

Opvallend is dat bedrijven elkaar (en ContourdeTwern) in 2019 steeds beter weten te vinden. Niet alleen voor samenwerkingen op het gebied van maatschappelijke projecten, maar ook voor verhandeling van hun core-business.

Volg ons op: